Retreat för par i juli 2022

Varmt välkommen till en stärkande parrelationskurs.En kurs där ni kommer att få verktyg och insikter som leder er som par i rätt riktning. Klicka här för att läsa mer om kursen – Retreat för par. Vill ni ta hand om er relation, precis som ni vårdar och tar hand om ert hus eller bilen?Då är […]