Några tips till er i relationer

Var tydlig med dina behov Hur gärna du än vill så kan din partner inte veta vad du önskar, behöver och vill ha….. Du behöver tala om det….. och, ja, du kan behöva vara tjatig….. Men försök uttryck dina önskemål på ett kärleksfullt och ödmjukt sätt – utan att anklaga. Din partner gör ju faktiskt […]

Känner du motstånd att gå i parsamtal?

Till dig som känner motstånd att gå i parsamtal. Personer som känner motstånd från början, inser ganska snart, och förstår, hur skönt det kan kännas att få hjälp när de väl kommer närmare sin partner. Om du tvärt säger nej till att gå i parterapi, så gör du det av en anledning. Du kanske har […]

Hur få med sin partner?

Hur kan jag få med min partner i samtal? Det är vanligt att den ena i en relation inte vill gå med i parterapi. Den som vill gå i samtal och som känner att relationen behöver fördjupas, förbättras eller utvecklas kan behöva träna på att vara tydlig och uttrycka sina behov. Eller om det är […]

Investering av relationen

Dags att göra en investering i relationen?! Vi behöver regelbundet göra investeringar i våra relationer. De sköter sig tyvärr inte av sig självt. Man kan ju tycka att det ska vara enkelt, men det är ett ständigt pågående arbete att vara i en relation. Och det kan vara värt det, om det leder er som […]

Vill ni må bättre tillsammans?

Kanske har ni en önskan att börja må bättre tillsammans? Om ni slutat må bra tillsammans då kan det vara en god ide att söka hjälp.Ni kanske upplever att respekt och omtanke om varandra och relationen har försvunnit. Ni behöver verkligen inte ha stora problem för att söka hjälp. Tvärtom!Vårt tips till er är att […]

Jobba medvetet med relationen

Att vara i en relation är hela tiden ett arbete. Det har visat sig att för att vi ska kunna bevara kärleken behöver vi jobba medvetet med relationen hela tiden. Många tror att relationen ska sköta sig själv, och när den inte gör det så känns det hopplöst. Men det är inte hopplöst, det går […]