Hur få med sin partner?

Hur kan jag få med min partner i samtal? Det är vanligt att den ena i en relation inte vill gå med i parterapi. Den som vill gå i samtal och som känner att relationen behöver fördjupas, förbättras eller utvecklas kan behöva träna på att vara tydlig och uttrycka sina behov. Eller om det är […]