ANKNYTNINGSTEORIN

Lite information om Anknytningsteorin

En del människor har lätt för att leva i nära relationer, andra har det inte. Vad vi har för anknytningsmönster kan vara en stor del av förklaringen. När vi vi var små barn lärde vi oss att relatera till vår närmaste omgivning på ett visst sätt för att få så mycket närhet som möjligt. Det här beteendet kan bli ett till ett besvärligt mönster i nära relationer. Men det går att göra något åt det. Det går att förändra.

Du kan ha en trygg eller otrygg anknytning.

Anknytningsteorin skapades av John Bowlby på 1950-talet. Han forskade på hur små barn reagerade i olika situationer gentemot sina vårdnadshavare. Det finns två olika grupper av anknytning – trygg eller otrygg, där otrygg delas in i tre olika grupper: undvikande, ambivalent och desorganiserad.
När du är cirka ett år gammal så har du redan utvecklat en färdig relationsmodell. Din anknytning kan säga ganska mycket om hur du fungerar i dina kärleksrelationer. Om du vill läsa mer är den mest lättlästa boken om anknytning på svenska Hemligheten.

Trygg anknytning

När du var barn så litade du på att föräldern (eller den som huvudsakligen tog hand om dig) fanns där och försökte hjälpa dig i svåra eller skrämmande situationer. 

Som vuxen har du lätt för att komma nära andra människor, men du trivs också bra i eget sällskap.
Du associerar relationer med trygghet och närhet. Du har lätt för att fungera i långvariga relationer.

Otrygg – undvikande

När du var barn förväntade du dig att bli avvisad och bortstött när du behövde hjälp. Därför lärde du dig att tidigt inte söka närhet och stöd, utan att klara dig själv. Du tänkte dig fram till svar snarare än att du kände efter. 

Som vuxnen är du ofta omtyckt och fungerar bra i mer ytliga relationer. I nära relationer håller du gärna distans och kan vara svåra att komma inpå livet. Du drar dig ofta undan när du upplever krav på närhet. 

Otrygg – ambivalent

När du var barn så blev du ibland omhändertagen, ibland avvisad, när du sökte hjälp och tröst. Osäkerheten gjorde att du kände separationsångest och rädsla. Du var i stor utsträckning känslostyrd. 

Som vuxen uppfattas du som en kreativ person, som har nära till dina känslor. I nära relationer skrämmer du ibland iväg människor med din starka önskan om närhet. Det kan även vara så att du är så rädd för att bli övergivna att du istället undviker nära relationer.

Otrygg – desorganiserad

Det mest ovanliga anknytningsmönster utvecklas ofta hos dig som växt upp med fysisk eller psykisk misshandel. Du kanske även hade en förälder som hade svårt att tolka dina signaler på rätt sätt. De kanske blev arga eller stängde av när du behövde tröst. Istället för att kunna knyt an, kanske du upplevde föräldern som skrämmande. 

I vuxen ålder leder detta till särskilt svåra relationsstörningar, där du kanske misstror din partner, letar fel hos din partner eller ser dig själv som ovärdig kärlek. Om du vill ha hjälp med att bryta detta mönster finns ett stort behov av professionell hjälp. Vi rekommenderar därför dig att kontakta en psykolog.
Det finns även en bok du kan läsa som en första hjälp för att försöka förstå.
Den boken heter Den Mörka Hemligheten

Det går att bryta eller ändra din anknytning

Det går att bryta gamla mönster och utveckla en tryggare anknytning. Det kan även vara så att vi växlar mellan de olika anknytningarna beroende på vilken relation vi är.