Våra erfarenheter

Vi har gått några program. Där har vi stärkt våra

Vi började vår relation med att bo på distans och hade svårt att bestämma oss. Det som gjorde att vi hittade tillbaka till varandra var att vi gick två olika kurser som stärkte vår relation till att grunda oss på samma ställe.

detta medförde att vi fick en djupare förståelse respekt och ömsesidig tillit till varandra som utvecklades från en svajig relation till giftermål. har det funnits en tvivel trots att det har funnits attraktion och kärlek sp finns det stort hopp, för ibland s å tappar man bort varandra och då behöver man besluta sig för ett ytterligare engagemang. Och jobba hittar tar steg avsätter tid för främst terapi samtal med en tredje part. Vi behöver ta hand om vår relation, precis som vi vårdar vårt hus och bil.