EFT – EMOTIONELLT FOKUSERAD PARTERAPI

Parsamtal online via videosamtal eller på plats i Mörbacka.

Emotionellt Fokuserad Parsamtal bygger på Anknytningsteorin.
Om vi har ett otryggt anknytningsmönster kan det skapa problem i relationer.
Vi blir då ofta pådrivare eller tillbakadragare.
Dessa mönster kan förändras över tid och kan se olika ut i olika relationer. 
I Emotionellt Fokuserad Parsamtal jobbar vi mot att ni ska gå från en otrygg
till en trygg anknytning där ni kan stötta och finnas där för varandra.

Läs mer om Anknytningsteorin här.

Det blir en inre stress när vi inte får det vi behöver i relationen. Vi känner oss inte trygga i relationen. Alla har behov av en trygg anknytning och det är det som är målet med samtalen – att ni ska bygga upp en trygg anknytning där ni kan lita på att ni finns där för varandra.

Samspelsmönster

Ni får hjälp att förstå hur era destruktiva mönster fungerar och att det är ert gemensamma mönster som är problemet, inte partnern. Ni får hjälp att knyta an till varandra som genererar trygghet, närhet, tillit och samhörighet. Metoden hjälper er att bryta era destruktiva mönster och stärka ert förhållande.

Många tror att det beror på partnern att de har problem i relationen.
Men det är ert samspelsmönster som behöver ändras.
Det är inte något fel på din partner. Det här är något ni behöver göra tillsammans.

Boka EFT-Samtal

Boka EFT-Samtal här.

Samtalen sker via videomöte på zoom, eller på Mörbacka Gårdsretreat. För att uppnå stabilitet i förändringsprocessen är det bra med att träffas en gång i veckan. Normalt brukar det bli ca 20 samtal för att uppnå en trygg bas att stå på tillsammans.

Att gå i EFT samtal

Ni kommer att få en stående tid för samtal varje vecka.
Om ni behöver avboka ska det göras senast 24 timmar innan den avtalade tiden.
Vid senare avbokning eller uteblivet besök debiteras full kostnad, oavsett anledning.

Emotionellt fokuserad terapi fungerar inte för relationer där det förekommer våld, hot om våld,
dolt missbruk eller pågående parallell kärleksrelation (otrohet).

Praktisk information inför EFT-samtal

När samtal sker via zoom då behöver ni ha en dator eller surfplatta med kamera och mikrofon.
Mobiltelefon har för liten skärm för 2 personer i bild.

Ni behöver ha en bra uppkoppling vilket är beroende av den enhet och plats ni ska sitta på.
Detta kan ni kontrollera via https://www.bredbandskollen.se/

Boka parsamtal för att komma närmare en trygg relation

Förväntningar
Är ni intresserade av att boka parterapi?

Var kommer EFT ifrån?

EFT är en evidensbaserad metod för parterapi, vilket betyder att den har starkt vetenskapligt stöd. Metoden skapades av DR Sue Johnson på 1980-talet. Metoden styrs, regleras och utvecklas av ICEEFT (The International Centre for Excellence for Emotionally Focused Therapy).

Se också gärna:

www.eft-stockholm.se

www.iceeft.se

Varför ska ni välja EFT?

Det kan till exempel vara för att ni vill:

  • Hitta tillbaka till varandra
  • förstå era negativa beteendemönster
  • lära er ge uttryck för era känslor och behov
  • bli bättre på att lyssna på varandra
  • få hjälp att förstå varandra
  • träna på att hantera konflikter och svåra stunder
  • inse kommunikationens betydelse
  • våga vara sårbar med din partner
  • fördjupa relationen
  • känna er sedda, hörda och förstådda

Är detta något ni längtar efter då rekommenderar jag starkt Emotionellt Fokuserad Parterapi.

Istället för att se svårigheter i er kärleksrelation som något negativt, kan ni efter samtal och vägledning börja se det som ett tillfälle till utveckling av relationen.

Samtalen sker via zoom eller på plats i Mörbacka.
Investering: 1.200 kronor per samtal

Varmt välkomna att skicka er intresseanmälan till info@parrelationer.one

Vill ni läsa om min och min partners resa ?

Läs mer om oss här