EFT – Emotionellt Fokuserad Parterapi

Emotionellt Fokuserad Parterapi bygger på Anknytningsteorin.

Om vi har ett otryggt anknytningsmönster kan det skapa problem i relationer. Vi blir då ofta pådrivare eller tillbakadragare. Dessa mönster kan förändras över tid och kan se olika ut i olika relationer. 

I Emotionellt Fokuserad Parterapi jobbar vi mot att ni ska gå från en otrygg till en trygg anknytning där ni kan stötta och finnas där för varandra.

Det blir en inre stress när vi inte får det vi behöver i relationen. Vi känner oss inte trygga i relationen. Alla har behov av en trygg anknytning och det är det som är målet med samtalen – att ni ska bygga upp en trygg anknytning där ni kan lita på att ni finns där för varandra.

Ni får hjälp att förstå hur mönstret fungerar och att det är mönstret som är det gemensamma problemet, inte partnern. Ni får hjälp att knyta an till varandra som genererar trygghet, närhet, tillit och samhörighet.

Samtalen sker via videomöte på zoom, eller på Mörbacka Gård. Första gången träffas vi alla tre, därefter träffar jag er individuellt var och en. Efter dessa inledande samtal träffas vi en gång i veckan. Det brukar ta ca 20 samtal för att uppnå en trygg bas att stå på tillsammans.

Ni får en stående tid för samtal varje vecka. Om ni behöver avboka ska det göras senast 24 timmar innan den avtalade tiden. Vid senare avbokning eller uteblivet besök debiteras full kostnad, oavsett anledning.

Metoden fungerar inte för relationer där det förekommer våld, hot om våld, missbruk eller pågående parallell kärleksrelation (otrohet)

EFT är en evidensbaserad metod för parterapi, vilket betyder att den har starkt vetenskapligt stöd. Metoden skapades av DR Sue Johnson på 1980-talet. Metoden styrs, regleras och utvecklas av ICEEFT (The International Centre for Excellence for Emotionally Focused Therapy).

Se också gärna:

www.eft-stockholm.se

www.iceeft.se

Vill ni:

Förstå era negativa beteendemönster

Hitta tillbaka till varandra

Lära er ge uttryck för era känslor och behov

Bli bättre på att lyssna på varandra

Få hjälp att förstå varandra

Träna på att hantera konflikter och svåra stunder

Inse kommunikationens betydelse

Våga vara sårbar med din partner

Fördjupa relationen

Känna er sedda, hörda och förstådda

Då kan Emotionellt Fokuserad Parterapi vara något som passar er.

Istället för att se svårigheter i er kärleksrelation som något negativt, kan ni efter samtal och vägledning börja se det som ett tillfälle till utveckling av relationen.

Samtalen sker via zoom eller på plats i Mörbacka.
Investering: 1.100 kronor.

Varmt välkomna att skicka er intresseanmälan till info@parrelationer.one eller boka direkt.